ר' מדור מחקר במנהלה הבטחונית לסיוע

התפקיד כולל אחריות על ביצוע מחקרים חברתיים ויישומיים בתחומי העיסוק של המנהלה הביטחונית לסיוע.


​​

ביצוע מחקרים חברתיים ויישומיים בתחומי העיסוק של המנהלה הביטחונית לסיוע בשירות הבטחון הכללי אשר כוללים טיפול בשיקום הסייענים של זרועות הביטחון במגוון תחומים כגון: פתרונות דיור, הכשרה תעסוקתית, סיוע כספי ופיתוח תוכניות חינוך יחודיות.

סיוע בכתיבה וגיבוש ניירות עיתיים וניירות עדכון בתחום אחריותו.

בניית כלי עבודה יישומיים והטמעתם במטרה לייעל ולשפר תהליכים קיימים.

קיום קשרי עבודה והשתתפות בדיונים עם גורמי עבודה ומחקר בקהילה האקדמית.

העבודה באזור המרכז.