עורך דין בשכר שעה בחיפה

סיוע בתחומי העשייה המשפטיים השוטפים.


סיוע ליועמ"ש בתחומי העשייה השוטפים של המרחב.

הכנה ובדיקה של מסמכים משפטיים בתחומי העשייה השוטפים של האגף על יחידותיו השונות.

הכנת וליווי תיקים משפטיים מול הפרקליטות/בתי משפט.

טיפול בהוצאת תעודות חיסיון ובעתירות לגירוי ראיה נשוא הליכים משפטיים הנוגעים למרחב.

ליווי עתירות לבג"צ ועתירות מנהליות בתחומים הייעודיים עליהם מופקד המרחב וטיפול מול גורמי המרחב בהכנת החומר ועריכתו וכן בהצגת עמדות המחלקה והמרחב אל מול גורמי הפרקליטות הרלוונטיים.

קיום קשר ותיאום מול גורמי חוץ בתחומי העשייה השונים.

התפקיד מחייב  נסיעות רבות.

העבודה בחיפה.