מידען מוקד שירות לפרט

תפקיד הכולל בניית אתרים למוקד השירות לפרט באגף משאבי אנוש ותפעולם השוטף .


​​​​​

אחריות כוללת לבניית אתרים הרלוונטיים למוקד השירות, תפעולם ותחזוקתם השוטפת.

עדכון הגדרות וזכאויות.

הטמעה נהלים ותורות עבודה במערכות מחשב תומכות מוקד שירות.