רמד תקציבים

למחלקת תקציב והתקשרויות  נדרש ראש מדור תקציבים.


​​

גיבוש, מעקב ובקרה תקציבית.

ניתוח נתונים תקציביים, פיננסיים ותחזיות ביצוע.

העבודה באזור תל אביב.