ראש מדור כספים

ניהול ובקרה של תקציב אופרטיבי ולוגיסטי.


​​

      
  • ניהול מדור הכספים.

  • הפקת דו"חות כספיים.

  • הכנת תחזיות למימוש תקציבי היחידה ברה-תקצוב.

  • הכנת תקציבים לאחר אישור תוכניות העבודה.

  • ביצוע תשלומים לספקים.

  • התחשבנויות עם מחזיקי קופות.

  • רישום פקודות יומן.

  • ניהול קופות המזומנים.

  • העבודה באיזור השרון  .