ראש מדור פיתוח הדרכה

תפקיד העוסק בפיתוח תהליכי למידה והדרכה.


​​

פיתוח בפועל והנחיית פיתוח של מערכי שיעור ומארזי הדרכה.

התווית אמצעים ושיטות הדרכה לאירועי הדרכה.

פיתוח כלים ותהליכים לבחינת הישגי חניכים ומתן יעוץ הדרכתי לשיפורם של כלים ותהליכים קיימים.

הכנת סגלי הדרכה להעברת קורסים והכשרות.

הכשרת העוסקים בהדרכה לבניה ופיתוח של תוצרי הדרכה .

שיפור עבודת העוסקים בהדרכה באמצעות הפעלה שוטפת של תהליכי בקרה ופיקוח מתודיים.

מתן יעוץ הדרכתי לעוסקים בהדרכה ובניהולה.