יועץ ארגוני

תפקיד יעוץ ארגוני ליחידות השונות.


​​

יעוץ ארגוני ליחידות השונות.

יעוץ אישי למנהלים.

ליווי יעוצי לפרוייקטים בתחום הפיתוח הארגוני.

העברת סדנאות לצוותי הנהלה וצוותי משימה.

ניהול הכוונה ותכלול עבודה עם מערך יועצי חוץ.

סיוע באבחון וגיבוש תמונת מצב ארגונית למנהלים לצורך תהליכי קבלת החלטות.