יועץ כלכלי טכנולוגי

תפקיד רכש בתחום הטכנולוגי.


​​

ליווי ובחינה כלכלית של פרויקטי רכש טכנולוגי.