מזכירת מחלקה בחטיבה טכנולוגית

אנו מחפשים לחטיבה טכנולוגית צעירה ודינמית תפקיד מזכירה למשרה מלאה.


​​

תכנון, תיאום וניהול לו"ז ראש היחידה.

ביצוע עבודות הדפסה.

הכנת מצגות בתחום פעילות היחידה ע"פ הנחיית ראש היחידה.

הזנה ועדכון של מערכות מעקב ובקרה של ראש היחידה.

ביצוע עבודות מזכירות שוטפות בהתאם להנחיות ראש היחידה.