פסיכולוג קליני

פסיכולוג קליני לביצוע מיון תעסוקתי למועמדים.


​​

פסיכולוג קליני לביצוע מיון תעסוקתי למועמדים.

העברת מרכזי הערכה וסדנאות שטח.