ראש היחידה למיצוי פוטנציאל ניהולי

התפקיד כולל אחריות על הפעלת מרכזי מיצוי פוטנציאל ניהולי הערכה ואבחון פוטנציאל ניהולי בשירות הביטחון הכללי.


​​

אחריות על הפעלת מרכזי הערכה ואבחון פוטנציאל ניהולי  לתפקידי ניהול בשירות הביטחון הכללי.

מתן משוב לנבחנים על אופן תפקודם במרכז ההערכה.

איתור והכשרת מומחים מתחום מדעי ההנהגות ומנהלים בכירים בשירות כמעריכים במרכזי ההערכה.

אחריות לתחזוקה השוטפת של מרכזי ההערכה .