SYSTEM LINUX


 
  • ​תכנון, מיכון, הקמה ותחזוקה  של מערכת ההפעלה Linux בסביבה מרובת שרתים והתאמתה לתשתיות הנלוות אליה (תשתיות, BIG DATA, איחזור, בסיסי נתונים ועוד)
  • אחריות על מיכון (באמצעות תשתיות DEV-OPS כדוגמת PUPPET ועוד), תחזוקה, שינויים ושיפורים במערכת ההפעלה ונלוויה, ניהול תקלות, ניטור ובקרה
  • תמיכה וקיום קשרי עבודה טובים עם כלל הגורמים הרלוונטים
  • משרה מאתגרת בסביבה טכנולוגית מהמתקדמות ביותר