מומחה תשתיות VOIP


 
  • ​התקנה, הטמעה, הדרכה ותמיכה במשתמשי קצה בתחום IP telephony
  • אחריות לזמינות ותחזוקת המערכת על כלל מרכיביה
  • הגדרת תהליכים על פי דרישות הלקוח ומימושן במערכת  IP telephony