מהנדס/טכנאי בתחום ניהול פרויקטים בתשתיות פסיביות


 
  • ​תכנון של תשתיות פסיביות באולמות מחשב, חדרי תקשורת, חדרי מנהלה ומוקדים
  • הפעלת יועצים בתחום התשתיות הפסיביות
  • הפעלת קבלני ביצוע בתחום התשתיות הפסיביות
  • פיקוח ובקרה על פרויקטים בתחום התשתיות הפסיביות
  • תכנון, התקנה ותפעול של מערכות להפצת חוזי (מטריצות חוזי)