ר"צ SOC

זיהוי, הכלה וטיפול באירועי סייבר.


  • אחראי על זיהוי, הכלה, טיפול והתאוששות מאירועי סייבר.
  • אחראי על גיבוש ותיקוף תו"ל התמודדות עם אירועי סייבר ונהלי הטיפול הצוותיים.
  • אחראי על תחקור אירועי סייבר ברשת.
  • אחראי על תפעול מערכות האבטחה הרלוונטיות.
  • אחראי על ניהול ממשקי העבודה בשוטף עם גופי התשתיות, הפיתוח, ארגונים וספקים.
  • אחראי על תחזוקת התשתיות והמערכות שבאחריות הצוות.
  • גיבוש ויישום תכנית עבודה צוותית.
  • ניהול עובדי הצוות ובקרה על עבודתם.

רק פניות מתאימות תענינה.