רצ תשתיות וסלולאר

מנהל תחום תשתיות סלולאר האחראי לייזום, תכנון, הקמה ותחזוקה של פתרונות תקשורת ואבטחה על גבי תווך סלולאר.


  • אחראי לייזום, תכנון, הקמה והטמעה של פתרונות תקשורת מאובטחים על גבי תווך סלולארי.
  • אחראי על ניהול, תחזוקה ותפעול פלטפורמות תקשורת ואבטחה בתווך סלולארי.
  • אחראי לאפיון, תכנון והקמת פתרונות לאבטחת ציוד קצה סלולארי.
  • סיוע במתן פתרונות תקשורת הנדסיים בפרויקטים של יחידיות מבצעיות בארגון.
  • איתור, סקירה ובחינה של טכנולוגיות סלולאריות מתקדמות וחדשניות בשוק האזרחי ובקהילייה לטובת הטמעתן בארגון.
  • הובלה של מכרז הסלולאר המנהלתי בארגון, אפיון, בחינה ואישור תו התקן למכשירי הקצה.
  • תמיכה וקשר עם המשתמשים הרלוונטיים למערכת שבתחום אחריות הצוות, כולל גורמי קהילה ותעשייה.
  • אחראי על ניהול ממשקי העבודה בשוטף עם גופי התשתיות וצוותי הפיתוח הרלוונטים.
  • גיבוש ויישום תכנית עבודה צוותית.
  • ניהול עובדי הרצוות ובקרה על עבודתם.