מפתח BIG DATA


  • איפיון ופיתוח מערכות ברמת מורכבות גבוהה בחזית הטכנולוגיה לטובת מענה לאתגרים טכנולוגיים ויישומים בלתי שגרתיים