DBA

מומחה בתחום בסיסי נתונים.


עבודה בצוות המתמחה באגירת ואחזור מידע מעל בסיסי נתונים רלציוניים ולא רלציוניים, תוך עיצוב פתרונות תשתית, הכוונת פיתוח מערכות ושמירה על זמינותן.

העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.