תוכניתן ABAP

פיתוח ותחזוקת אפליקציות ABAP במערכת ה-SAP.


פיתוח בשפת ABAP, הכרות עם סביבת ה- ECC6 בכלל המודולים ובפרט מודולים FI, MM, HR, LO, FM.

מציאת פתרונות פיתוח לפי אפיוני המנתחים ודרישות הארגון.

יישום מהיר, יעל ואמין של תכניות ABAP הנתמכות לאורך זמן.

פיתוח ממשקים למערכות תומכות.

העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.