איש צוות LINUX

תכנון, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הפעלה ושרתי LINUX.


תכנון, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הפעלה ושרתי LINUX. אחריות על תחזוקה, שינויים ושיפורים בתשתית LINUX בתחום אחריות הצוות (ניהול תקלות, ניטור ובקרה). תמיכה וקיום קשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים למערכות שבתחום אחריות הצוות. יצירת קשרי עבודה עם חברות וספקי תשתיות/מוצרים בתחום.

העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.