תוכניתן אלגוריתמים

עבודת פיתוח תוך יישום אלגוריתמים מתקדמים ולוגיקות מורכבות.


פיתוח פרויקטים קצרים משלב הרעיון עד שלב היישום לטובת מענה לאתגרים טכנולוגיים וישומיים בעולם הסייבר.

ישום אלגוריתמים מתקדמים ולוגיקות מורכבות.

עבודה בקוים קצרים מול משתמשים מומחים.

העבודה באזור המרכז.

 

רק פניות מתאימות תענינה.