מומחה רכש טכנולוגי

התפקיד עוסק בטיפול בגורמי רכש לקידום הליכי רכש והתקשרות לפרויקטים טכנולוגיים.


כתיבת מסמכי אפיון טכני ותכולת עבודה לפרויקטים טכנולוגיים.

טיפול מול גורמי רכש לקידום הליכי רכש והתקשרות לפרויקטים טכנולוגיים.

ריכוז טיפולי רכש טכנולוגי למול גוף הרכש המרכזי.

העבודה באזור המרכז.

 

רק פניות מתאימות תענינה.