ADBA

<div>התפקיד כרוך בהקמה ותמיכה שוטפת בבסיסי נתונים.</div>


הקמה ותמיכה שוטפת בבסיסי נתונים, VLDB, HADOOP ו-DWH, בעלי רמת מורכבות טכנולוגית גבוהה והנחייה מקצועית בתחום ה-DBA.
העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.