יועץ לצוות SOC

תפקיד מאתגר בתחום זיהוי אירועי סייבר בזמן אמת.


גורם מקצועי הפועל כמענה מרכזי לזיהוי אירועי סייבר בזמן אמת ויישום פעולות נדרשות להתמודדות ותגובה מיידית.
כתיבת נהלי "תיק טיפול" לאירוע חדש עם גורמי התשתית.
שיפור התוכן במערכת, קליטת עולמות חדשים, זיהוי וניתוח איומי סייבר.
ניטור חריגות ממדיניות האבטחה בארגון.
העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.