מנהל מו"פ ביחידת מחשוב

מנהל מחקר ופיתוח ביחידת מחשוב. ניהול עובדי המו"פ. זיהוי טכנולוגיות חדשות והתאמתן לצרכי הארגון.


זיהוי ובחינת טכנולוגיות חדשות בארץ ובעולם, שתאפשרנה לממש פרויקטים בתחום המידע בארגון.

איתור מגמות וצרכים רלוונטיים בארגון וביצוע אינטגרציה מול המגמות הטכנולוגיות ב"חוץ".

העברת ידע וטכנולוגיות חיצוניים, לאחר הוכחת יכולת, להמשך פיתוח במחלקות הפיתוח והתשתיות.

מיסוד קשרי עבודה עם גורמי מחקר אקדמי ועסקי בארץ ובעולם.

מוקד ידע בארגון בנושא טכנולוגיות חדשות, עיתונים ואינטרנט.

סיוע בהתווית כיווני פעולה ביחידת המחשוב בארגון בחשיבה אסטרטגית בנושאים אירגוניים.

"מכירת רעיונות" של יכולות חדשות למשתמשים בארגון.

ניהול עובדי המו"פ ביחידת המחשוב, לרבות איתורם וגיוסם, קביעת סד"ע, בקרה על עבודתם, פיתוחם המקצועי, ייצוגם ובניית עתודה ניהולית.

ניהול תקציב המו"פ ביחידת המחשוב.

בניית תוכנית עבודה למו"פ ביחידת המחשוב.

עידוד פעילות מחקרית רלוונטית בארץ.

העבודה באזור המרכז.

 

רק פניות מתאימות תענינה.