בודק עומסים

<div>עבודה בצוות בדיקות עומסים והבדיקות האוטומטיות.</div>


איש צוות מקצועי לתחום בדיקות העומסים והבדיקות האוטומטיות.

אפיון שלב הבדיקות, כתיבה והרצה של תסריטי הבדיקות.

ליווי וסיוע לנציגי הפיתוח לאורך כל שלב הבדיקות, ניתוח תוצאות והמלצות.

סיוע לצוותי הבדיקות ביחידה בתחום בדיקותהאוטומציה.

ביצוע בדיקות אוטומציה / ידניות לרכיבי תשתית.

העבודה באזור המרכז.

 

רק פניות מתאימות תענינה.