DBA אפליקטיבי

<div>תפקיד מאתגר העוסק בעידכונים ותחזוקה בבסיסי הנתונים של מערכות מידע.</div>


אחריות על תחזוקה, הסבות, בדיקות ועדכונים בבסיסי הנתונים של מערכות מידע.

השתתפות בפרויקטים תשתיתיים חוצי מחלקות, תיאום משימות וניהול בדיקות.

ביצוע שליפות מיוחדות ומורכבות מבסיסי הנתונים של המערכות הנתמכות.

מתן תמיכה טכנית טלפונית למשתמשי מערכות בתקלות הנוגעות לתפעול המודולים השונים באחד מהתחומים הבאים: חומרה, תשתית, תוכנה, הרשאות ועוד.
באחריות המשתמש - אפיון, סיווג התקלה וטיפול בה על פי נהלים והנחיות עבודה.

העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.