תוכניתן XAML

<div></div>


ליווי מקצועי למחלקות הפיתוח בתחום מומחיותו.

פיתוח מסכים/רכיבים לפי דרישות מחלקות הפיתוח.

יעוץ למחלקה בתחום מומחיותו.

פיתוח רכיבים ויזואלים ותחזוקתם ב- XAML, כולל ליווי מקצועי של צוות התשתיות.

העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.