איש צוות תשתיות אחזור מידע

יישום פתרונות לאחזור מידע על גבי מנועי אחזור פנים ארגוניים.


  • יישום פתרונות לאחזור מידע על גבי מנוע אחזור פנים ארגוניים (כדוגמת GOOGLE או FAST ) ובפרט פיתוח מעל מנועים אלו , התקנתם , הטמעתם ותחזוקתם.
  • תכנון ופיתוח פתרונות לעיבוד מידע לטיוב האחזור.
  • תכנון ופיתוח פתרונות שרידות וניהול לתשתיות בדגש על תשתיות אחזור.
  • ניהול ופיתוח פתרונות שו"ב לתשתיות בדגש על תשתיות אחזור.
  • ניהול, ביצוע אופטימיזציות ואיתור תקלות במנועי אחזור בזמינות גבוהה.
  • פיתוח תוכניות שירות לניהול תשתיות אחזור ואוטומציה של תהליכים.
  • כתיבת נהלים, בניית חבילות התקנה וביצוע התקנות תוכנה מורכבות.
  • מתן שירות לצוותי פיתוח בשילוב יכולות אחזור המידע במערכות, ליווי מנהלי מערכות בתהליכי פיתוח וטיפול בתקלות.
  • ביצוע בדיקות תשתיתיות.