מנתח מערכות


 
  • תרגום דרישות לקוח לדרישות מפתחים וייצוג הלקוח מול יחידת ה-IT​
  • מתן פתרונות טכנולוגיים ומידעיים לצרכי הלקוח
  • כתיבת והצגת התוצרים הנדרשים לאפיון המערכת