לתשומת ליבך ההנחיות הבאות:

 
  • בשאלון לקביעת התאמה בטחונית יש למלא בדף המומלצים לפחות 2 מורים (עמוד 15).
  • במידה והינך קטין/ה יש להחתים את ההורים/ אפוטרופוס על כל אחד מכתבי ההסכמה.
  • במידה וקיים בן/ בת זוג מעל חצי שנה, עליו/ה למלא שאלון בן/ בת זוג.
  • עלייך להביא עמך ליום המיונים צילום תעודה אחרונה מביה"ס, צילום ת.ז וצילום אבחון דידקטי (אם ביצעת- יש צורך ב-2 עותקים).
טפסים לשימוש:​​