ייעוד השירות 

שירות הביטחון הכללי מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי טרור, ריגול, חתרנות, חבלה וחשיפת סודות מדינה; כן יפעל השירות לשמירה ולקידום של אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של המדינה, והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל דין. 
 

ערכי השירות 

עובד השירות הוא אזרח המדינה המחויב לציית לחוק, נאמן לערכי הדמוקרטיה וכפוף לכללי השירות הציבורי ולנוהלי השירות. 
 

מימוש ייעוד השירות, והפעלת סמכויותיו, מחייבים את עובדיו לנהוג על פי ערכי יסוד המשקפים את רוח השירות ואת המורשת הערכית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
 

ערכי היסוד מנחים את עובדי השירות בפעילותם ומסייעים להם במצבים שבהם קיימת התלבטות מקצועית ומוסרית. עובד השירות ינהג על-פי ערכים כלליים:  
דבקות במשימה, דוגמא אישית, מקצוענות, פתיחות, שיתוף וחברות.  

 

במיוחד ידבק העובד בערכים הבאים ויפעל לאורם: 
 

ממלכתיות 
 
עובד השירות ינהג כשליח נאמן של המדינה, ישרתה ללא נטיות, בכפיפות למערכות החוק והשלטון ותוך כיבוד ערכי המשטר הדמוקרטי. 
 

ריסון הכוח 
 
עובד השירות יפעיל סמכויות שהוקנו לו לצורך מילוי תפקידו, באורח מושכל מבוקר והוגן, תוך התחשבות בזכויות היסוד ובכבוד האדם. 

שמירת סוד 
 
עובד השירות ימלא את תפקידו תוך הקפדה על חשאיות, ולא יחשוף את המידע המצוי ברשותו, אלא לצורך מילוי תפקידו. 
 

הטלת ספק 
 
עובד השירות ימלא את תפקידו ויגבש את דעתו המקצועית, לאחר שבדק היטב וביקר בקפידה את המידע הנוגע לעניין, והעריך בזהירות הנאותה את המצב. 
 

אמינות 
 
עובד השירות ידבר אמת, ידווח ויעיד אמת, ינהג ביושר ביחסיו עם חבריו בשירות, ויקפיד על אמינות בעשייתו. 

 

​חזון השירות 

 

שירות הביטחון הכללי ימנע מבעוד מועד טרור, ריגול, חבלה, חתירה תחת  סדרי המשטר הדמוקרטי וחשיפת סודות מדינה.  

 

נפעל באורח ממלכתי, בכפיפות לחוק ובנאמנות לערכי הדמוקרטיה ושירות הביטחון הכללי.  

 

נוביל בשיטות פעולתנו וביכולותינו הטכנולוגיות, תוך התאמה מתמדת לאתגרים המשתנים בסביבה.  

 

נציב את השילוב בין היכולות והיתרונות היחסיים האישיים, היחידתיים והבין ארגוניים, כציר מרכזי באופן פעולתנו. 

  

נשאף תמיד למצוינות, נהיה פורצי דרך בחשיבתנו, תכליתיים וזריזים בעשייתנו.  

 

נעמיק את החשיבה המערכתית בתחומי ייעודינו לקידום הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.  

 

נקפיד על דוגמה אישית, ננהג בצניעות ונפעל מתוך תחושת שליחות, אהבת העם והארץ.  

 

איכותם של אנשינו, מנהיגותם של מנהלינו, מחויבותנו ומסירותנו למדינה – הם המשפיעים ביותר על תוצאות עשייתנו. על כן נאפשר לאנשינו למצות את יכולותיהם האישיות והמקצועיות ונטפח בשירות את תחושת השייכות והמחויבות ההדדית. 

 

וַיֹּאמֶר, כְּתֹב חָזוֹן, וּבָאֵר עַל-הַלֻּחוֹת--לְמַעַן יָרוּץ, קוֹרֵא בוֹ.

(חבקוק ב', ב) 


​ראש שירות הביטחון הכללי     

 

 

​ 

​​