קריירה בשב”כ

הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל כאן

תחומי משרות

תהליך הגיוס בשב"כ

הגשת מועמדות
ראיונות ומבחנים
אישיותיים ותעסוקתיים
תהליך התאמה
ביטחונית
מפגש HR
סיכום ואישור קליטה

איך זה לעבוד בשב"כ?