לעמוד הבית
לעמוד הבית
Arabic English
ראשי

חמאס

סקירה בנושא חמאס – התעצמות ובניין הכוח
סקירת חמאס – אידיאולוגיה ומעורבות בטרור
סקירה בנושא "הדעוה" - התשתית האזרחית של חמאס ותפקידה במימון טרור
ניצול מוסדות אזרחיים כמגן אנושי עבור חמאס
חמאס - סדר יום אסלאמי ברצועה
"מגני אל-אקצא" – פלג צבאי של חמאס המשמש להסוואת פעילות צבאית של חמאס נגד ישראל